Ledňáček říční

aneb Létající drahokam. Tento malý ptáček s tyrkysově modrými křídly a hlavou má hnědé až rezavé bříško. Žije u klidně tekoucích a čistých toků, kde má vhodné podmínky k hnízdění. Hnízda si vyhrabávají zobákem ve strmých zemitých březích. Pohlavní dospělosti dosahuje ve druhém roce života. Dožívá se asi tří let. Ledňáček říční se stal chráněným druhem (silně ohrožený).
Ledňáček říční

Příklad lokality výskytu: