Hájek

V okrajových částech Prahy je řada oblastí, kde nepoznáte, že jste na území hlavního města. Malebná údolí potoků, zemědělská krajina s mezemi a solitérními stromy, malé vesničky. Přesně takové je okolí Hájku u Uhříněvsi na východním okraji Prahy.

Na naučné stezce Hájecké putování naleznete šest zastavení s mnoha zajímavými informacemi o zdejší krajině i o ochraně přírody obecně. Díky spolupráci se žáky uhříněveské školy Bratří Jandusů vznikly kresbičky nadpřirozených bytostí, které přiblíží místní krajinu, přírodu a historii i dětem. Nejde ale jen o to, něco se dozvědět, ale i něco prožít… Proto jsou jednotlivá zastavení interaktivní. Hříčky, hry a úkoly jsou navrženy tak, aby je s pomocí dospělých mohly používat i předškolní děti.

Úvodní tabule nesoucí dvě mapky – současnou se zakreslením trasy a historickou z roku 1783 – se věnuje historií Hájku. Další zastavení se nachází na loučce v bezprostřední blízkosti říčky Rokytky. Zabývá se fenoménem komunikačních sítí (biokoridorů) v přírodě, jejichž typickým představitelem právě říční údolí jsou. Za loučkou stezka překonává Rokytku po betonové lávce – jediném místě na trase, které umožňuje vodní tok překročit suchou nohou. Sleduje říčku podél podmáčených luk, prosmýkne se lesíkem a vystupuje do otevřené polní krajiny. Na rozcestí vás herní stůl seznámí s dravci, které lze zahlédnout na zdejší obloze, a naučí vás poznat je podle siluet. Polovina další – otočné – tabule, umístěné na odpočívadle U Tří kaštanů, je věnována mezím a remízkům. Trojice stromů, z nichž dva jsou staré více než sto let, tvoří nápadnou dominantu okolí, proto se druhá polovina prvku zabývá právě jimi. Později se trasa stezky noří do spleti pokroucených kmenů ovocných stromů a keřů, která místy působí až fantaskním dojmem. Příběh stromového labyrintu odkrývá tabule, umístěná přímo u jeho vstupu. Poslední tabuli stezky naleznete poblíž valu raně přemyslovského hradiště. Obrázek vám umožní nahlédnout do života na hradišti a zlomyslný skřítek plivník vyzkouší váš postřeh.

Informační tabule v terénu v blízké době doplní speciální nástavba – připravovaná virtuální hra, kterou zájemci budou moci spustit pomocí QR kódu na webu geofun.cz.

místo:Hájek u Uhříněvsi, Praha 22, hl. m. Praha
Kudy tam:Začátek je na návsi v Hájku (dojezd autobusem MHD č. 229 či 366 ze stanice metra Depo Hostivař). Nebo z červeně značené turistické trasy, vedoucí z Uhříněvsi přes Královice a Koloděje do Klánovického lesa, s níž je část trasy stezky souběžná.
Praktické informace:
Vzdálenost3,5

Ohrožení živočichové:

krahujec obecný
krahujec obecný
Ťuhýk obecný
Autor: Martina Kišelová