Soutěže SMOP

Vést děti a mládež k blízkému vztahu k přírodě je v dnešní době čím dál složitější. Proto byl program NET4GAS Blíž přírodě v roce 2013 rozšířen o podporu přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (SMOP ČSOP).
 
Existuje řada odborných soutěží pro děti a mládež, řada z nich je však příliš „akademická“. Účastníci se sejdou v uzavřené místnosti, kde stráví celý čas plněním úkolů či vypracováním testů nebo své odpovědi posílají přes internet. Jinak je tomu v případě soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda. Jejich smyslem je naopak vylákat soutěžící děti a mládež ven do přírody a inspirovat je k různým aktivitám přímo v terénu. Ve vlastní soutěži je pak důraz kladen na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a rozvoj týmové spolupráce. Ve finále čeká ty nejlepší opět soustředění s odborníky přímo v přírodě, terénní úkoly, terénní soutěžní stezka.
 
Zlatý list je celostátní přírodovědná soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Ekologická olympiáda je celostátní přírodovědná soutěž pro středoškoláky.
 
Web soutěže Ekologická olympiáda
Web soutěže Zlatý list
Web SMOP ČSOP