NET4GAS - generální partner ČSOP

Česká republika se může pochlubit mnoha krásnými místy. Všechna jsou domovem vzácných druhů rostlin a živočichů a zároveň potěší oko i duši každého návštěvníka. Ochrana těchto míst a péče o ně jsou primární činností Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Jeho snahou není území pouze chránit, ale vhodně a citlivě je představit veřejnosti a učit ji, jak se v těchto lokalitách chovat. Nikoli ploty a zákazy, ale poznání těchto vzácných míst, jejich přijetí „za svá“, za něco, čím se může obec či komunita pochlubit, jsou nejlepší cestou k jejich ochraně.

NET4GAS je historicky prvním generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Partnerství se od zahájení spolupráce v roce 2007 drží stále své jasné vize. Tou je představování zajímavých a cenných přírodních lokalit veřejnosti s důrazem na pochopení důvodů jejich ochrany, a to poučnou i zábavnou formou. Díky podpoře programu NET4GAS Blíž přírodě byly zpřístupněny desítky zajímavých lokalit. Pomáháme budovat naučné stezky, vyhlídky, pozorovatelny, posezení nebo interaktivní a hrací prvky v přírodě.

Díky podpoře programu NET4GAS Blíž přírodě byly v uplynulých letech veřejnosti zpřístupněny desítky zajímavých lokalit. Návštěvníci se mohou například přes dřevěné chodníky, zpevněné cesty či přemostění dostat do středu mokřadu, nebo zblízka pozorovat mloka obecného u pramene studánky. Právě taková místa vám chceme představit prostřednictvím těchto webových stránek.

Všechny zpřístupněné lokality jsme pro vás popsali tak, abyste je mohli kdykoli navštívit. Postupně k nim přidáváme další podobně, jako je poznává veřejnost.

Web ČSOP