Chráníme

Nedílnou součástí programu NET4GAS Blíž přírodě je podpora ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů, a to jak podpora přímé péče o lokality jejich výskytu či informovanosti o významu jejich ochrany. V této sekci najdete některé z nich, které můžete zahlédnout v naší přírodě – např. na „našich“ lokalitách, které jsme pomohli zpřístupnit veřejnosti společně s Českým svazem ochránců přírody a dalšími organizacemi.