Spolupráce s Beleco

V letech 2009 - 2013 podporovala společnost NETGAS spolek Beleco (dříve občanské sdružení Daphne ČR – Institut aplikované ekologie). Cílem společných aktivit byla zejména revitalizace vybraných lokalit, jako jsou krušnohorská rašeliniště nebo bývalé vojenské prostory.

Obnova prvního jmenovaného typu území spadá pod projekt „Revitalizace rašelinišť v Krušných horách“, který trval od roku 2009 do roku 2013 a zaměřil se na dvě pilotní lokality - rašeliniště Cínovecký hřbet a rašeliniště U jezera.

V rámci rekultivace bývalých vojenských prostor byl v letech 2012 - 2013 podpořen projekt „Natura v zeleném aneb Management evropsky významných lokalit ovlivněných vojenskou činností“. Jeho cílem byla obnova ekosystémů v evropsky významných lokalitách a zvýšení početnosti zdejších vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Projekt byl realizován na pilotních lokalitách Blšanský Chlum a Načeratický kopec.

Web spolku Beleco