Natura v zeleném

Projekt Natura v zeleném aneb Management evropsky významných lokalit ovlivněných vojenskou činností zrealizoval v letech 2012 - 2013 spolek Beleco (dříve občanské sdružení DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie) za podpory programu NET4GAS Blíž přírodě. Byl zaměřen na obnovu přírodovědně cenných biotopů v místech, která dříve ovlivňovaly a formovaly vojenské aktivity. Lokality Načeratický kopec a Blšanský Chlum jsou od počátku 90. let 20. století bez vojenských zásahů. Jejich plochy nyní zarůstají a přírodně degradují, i přesto ale obě stále mezi mimořádně cenná území tohoto typu s vysokou šancí na obnovu. Jejich hodnotu prokazuje i zařazení těchto území mezi evropsky významné lokality v soustavě Natura 2000.

Projekt Natura v zeleném přispívá:

  • k rekonstrukci teplomilných širokolistých a stepních trávníků a zvýšení výskytu živočichů vázaných na tyto biotopy v lokalitě Blšanský Chlum v okresu Louny,
  • ke zlepšení stavu otevřených trávníků v lokalitě Načeratický kopec, která představuje vyvýšenou plošinu na jihovýchodním okraji Znojma,
  • ke stabilizaci populací vzácných psamofilních (pískomilných) druhů rostlin a živočichů,
  • ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti o významu míst s obnaženou půdou.

Zachování druhové jedinečnosti a rozmanitosti a šíření osvěty v oblasti ochrany přírody představují jedny z cílů programu NET4GAS Blíž přírodě. Projekt proběhl i za plné podpory veškerých dotčených subjektů, včetně Ústeckého i Jihomoravského kraje.

Více informací o projektu najdete na těchto stránkách pod jednotlivými lokalitami – Načeratický kopecBlšanský Chlum.