Blšanský Chlum

Blšanský Chlum se nachází na východním okraji města Louny, přičemž jeho dominantou je stejnojmenný čedičový vršek doprovázený o něco nižším Malým Chlumem. Jedná se o bývalé vojenské cvičiště, kde výcvik skončil již na začátku 90. let minulého století. V současnosti většinu jeho plochy pokrývají teplomilné širokolisté trávníky s rozptýlenými keři, na svazích čedičových vršků pak stepní společenstva. Bývalé cvičiště poskytuje vhodné podmínky pro výskyt mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Pro svou jedinečnost byl Blšanský Chlum zařazen mezi evropsky významné lokality a stal se součástí Natury 2000, soustavy chráněných území evropského významu.

Výskyt mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů (např. motýl přástevník kostivalový) umožňoval dřívější způsob využívání území – vojenský výcvik. Častý pohyb po ploše a pojezdy těžké techniky bránily většímu rozvoji dřevin a udržovaly travní porosty v optimálním stavu. Dnes, kdy zde tyto aktivity neprobíhají, dochází k rychlému rozvoji křovin, které postupně trávníky pohlcují. I dosud nezarostlá místa se negativně mění, protože do trávníků rychle expanduje třtina křovištní.

Cílem projektu Natura v zeleném bylo zastavit negativní vliv vegetační sukcese a obnovit vhodné podmínky pro ohrožené rostliny a živočichy. Z těchto důvodů byl v lokalitě prováděn management metodami vyřezávání dřevin a pastvy ovcí a koz.

Blšanský Chlum v sekci Tipy na výlet