Načeratický kopec

Načeratický kopec se nachází na jihovýchodním okraji Znojma. Území leží jen přibližně 3 km vzdušnou čarou od nedalekých kasáren, což dokládá i v minulosti aktivní působení armády, která kopec využívala jako tankové cvičiště. Terén kopce je velmi rozmanitý – mírné rovinky střídají prudké kopce, hlinitopísčitý povrch střídá tvrdá skála. Díky působení armády se zde do současnosti vyskytují plochy zapojených trávníků a obnažených ploch. Po jejím odchodu na počátku 90. let minulého století však místo pomalu zarůstá a terénní povrch zaplňují křoviny a náletové trávy.

Na území Načeratického kopce je vázaná ne příliš druhově bohatá, ale velmi specifická fauna a flóra. Z rostlin se zde vyskytují například koniklec velkokvětý, růže bedrníkolistá nebo česnek kulatohlavý. Vedle nich v symbióze žijí přástevník mařinkový, modrásek kobzincový nebo krasec. Právě pro jejich výskyt a jedinečný písčitý charakter lokality patří území Načeratického kopce mezi evropsky významné lokality. V současné době zde však probíhají ekologické procesy, které tyto rostlinné i živočišné druhy ohrožují.

Cílem projektu Natura v zeleném bylo zastavit negativní vliv vegetační sukcese a obnovit vhodné podmínky pro ohrožené rostliny a živočichy. Z těchto důvodů byl v lokalitě prováděn management metodami vyřezávání dřevin a pastvy ovcí a koz na území o rozloze cca 10 ha.

Načeratický kopec v sekci Tipy na výlet