Načeratický kopec

Načeratický kopec je bývalé tankové cvičiště, které využívala až do roku 1989 armáda. V nadmořské výšce 290 m n. m. je dobře dostupný všem domorodcům i ostatním turistům. Tato výrazná krajinná dominanta s deseti dílčími pahorky, oddělenými většinou mělkými údolnicemi s velmi pozvolným sklonem, nabízí z několika míst rozhledy po okolí – jak na město Znojmo, tak do údolí řeky Dyje.

Díky programu NET4GAS Blíž přírodě, v rámci projektu „Natura v zeleném aneb Management evropsky významných lokalit ovlivněných vojenskou činností“, spolek Beleco od roku 2012 provádí na tomto území opatření k záchraně druhů rostlin a živočichů, z nichž mnohé se objevují na červených seznamech ohrožených druhů. Především pro svou jedinečnost a vyskytující se vzácné druhy patří přírodní památka Načeratický kopec mezi evropsky významné lokality jako součást soustavy Natura 2000. Lokalita je klidná a vhodná pro procházky rodin s dětmi.

Projekt Natura v zeleném je dále realizován na lokalitě Blšanský Chlum nedaleko Loun.

místo:Znojmo, Jihomoravský kraj
Kudy tam:Z Oblekovic po polní cestě od kapličky uprostřed obce jihovýchodním směrem. GPS: N 48°49.80210', E 16°5.83728'
Praktické informace:
Turistika
Kolo
Kočárek

Ohrožené rostliny:

Ohrožení živočichové: