Modrásek kozincový

Obývá suché lokality, stráně, úvozy, železniční náspy, hráze. Létá převážně v jedné generaci od května do července. Jako housenka se živí bobovitými rostlinami, především kručinkou barvířskou a komonicí lékařskou. Ke svému životu potřebuje tradičně obhospodařované stepní lokality, které bohužel z našeho území rychle mizí.

 

Příklad lokality výskytu: