Být Blíž přírodě je naší společenskou odpovědností

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Oblast jejího podnikání s environmentální otázkou úzce souvisí. Při stavbě i provozu svých zařízení musí respektovat přísné normy. Ochrana přírody je však společností chápána nejen jako plnění zákonných požadavků, ale především jako otázka společenské odpovědnosti. Z tohoto principu vychází nejen její zodpovědné podnikání, ale i dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.

NET4GAS systematicky a dlouhodobě pomáhá projektům, pro které právě motto „Blíž přírodě“ znamená významnou součást trvale udržitelného rozvoje. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti. Často se jedná o místa s výskytem vzácných či ohrožených druhů flóry a fauny. Budují naučné stezky, pozorovatelny, informační tabule či interaktivní hrací prvky, které mají za cíl veřejnost do přírody nejen přilákat a pobavit, ale zároveň vzbudit zájem o její ochranu a úctu k ní. Dále je partnerem celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, generálním partnerem projektů spolku Beleco a hlavním partnerem občanského sdružení Naše příroda při vydávání stejnojmenného časopisu. Podporuje i další organizace v menších projektech.

Webové stránky www.blizprirode.cz, na kterých se právě nacházíte, jsou komunikační platformou programu NET4GAS Blíž přírodě. Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaše názory či zážitky s návštěv našich lokalit!