Užovka hladká

Užovka hladká je drobnější štíhlý had, dorůstající do maximální velikosti asi 80 cm. Má zploštělou hlavu jen neznatelně odlišenou od krku a oči s kulatou zřítelnicí, což svědčí o denním způsobu života.
Samci jsou spíše zbarvené do hněda, zatímco samice bývají šedohnědé s šedým břichem. Mláďata mají zpravidla břicho do červena. Je široce rozšířena ve slunných a kamenitých křovinatých stráních a ve skalách. Vyhledává rovněž různé hromady sutě a další suchá a křovinatá místa. Loví především ještěrky, občas ale uloví i slepýše nebo hada.

 

Příklad lokality výskytu: