Supí vrch

Supí vrch leží v Českém středohoří nad částí obce Lbín, Bžany na Teplicku. Není příliš známý, je však krajinářsky i přírodně velmi cenný, zejména díky zachovanému biotopu skalní stepi, na kterém je dosud známo 22 ohrožených druhů vyšších rostlin.

Na zhruba půlkilometrové stezce lze potkat 4 informační panely. Jeden úvodní s obecnými informacemi o lokalitě, ve vrcholové části pak dva zaměřené na přírodní hodnoty Supího vrchu. Stezka končí panoramatickou tabulí, prozrazující návštěvníkům, co vlastně z vrcholu Supího vrchu vidí. Nabízí se odtud trochu netradiční pohled na část Českého středohoří kolem nejvyšší hory Milešovky a údolí řeky Bíliny.

Kosatec bezlistý, bělozářka liliovitá, koniklec luční a mnoho dalších vzácných rostlin lze potkat cestou na temeno Supího vrchu. Vyskytují se tu rostlinná společenstva kavylových skalních stepí, která jsou charakteristická pro jižní svahy vrchů vulkanického původu v Českém středohoří. Jarní měsíce jsou zde návštěvníkovi pastvou pro oko.

Stezku vybudovala v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Launensia v roce 2019.

O lokalitě Supí vrch v časopise Naše příroda

místo:část obce Lbín, Bžany, okres Teplice, Ústecký kraj
Kudy tam:První panel stezky se nachází u autobusové zastávky Lbín; GPS: 50.6045381N, 13.8603603E
Praktické informace:
Vzdálenost0,3
Turistika

Ohrožené rostliny:

dejvorec velkoplodý
dejvorec velkoplodý
hrušeň polnička
hrušeň polnička
jetel alpínský
jetel alpínský
kavyl Ivanův
kavyl Ivanův
kavyl vláskovitý
kavyl vláskovitý
konopice úzkolistá
konopice úzkolistá
kosatec bezlistý
kosatec bezlistý
locika vytrvalá
locika vytrvalá
mateřídouška časná
mateřídouška časná
řebříček panonský
řebříček panonský

Ohrožení živočichové:

skokan hnědý
skokan hnědý