Vráblovy paseky

Na bočním hřebenu Vizovických vrchů, v nadmořské výšce zhruba 600 m n. m., se nachází magická ukázka typické valašské krajiny se zajímavou historií a cennou přírodou - Vráblovy paseky.

Název tohoto místa je odvozen od prvního majitele a na mapách je užíván dodnes. Lidé v tomto kamenitém kraji dokázali přežít v souladu se zákony přírody, někteří současní usedlíci jsou dokonce potomky původních obyvatel, kteří zde začali žít v 18. století, včetně rodu Vráblů.

Kromě pro Valašsko typických luk, pastvin, remízků a lesů s poměrně vysokým zastoupením bučin a pasekářským osídlením se v lokalitě celoročně pasou huculští koně, jejichž zdejší chov patří k největším na Moravě. Je zde však možné najít i poklady divoké přírody. Na loukách lze narazit na několik druhů orchidejí, např. vstavač mužský, vemeník dvoulistý, pětiprstku žežulník či hlavinku horskou. Na vypásaných sušších místech je možno nalézt stále vzácnější kociánek dvoudomý. Významnou dominantou je skoro 200 let starý Žídkův dub. Když budeme mít štěstí, můžeme zde slyšet chřástala polního, krutihlava obecného, nebo vidět na zemi hnízdit skřivana polního.

Naučná stezka Vráblovy paseky, kterou vybudovalo Severomoravské regionální sdružení ČSOP v roce 2017 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, je dlouhá cca 1 200 metrů a má celkem pět zastavení. Kromě informačních tabulí jsou instalovány také dvě fotografické panoramatické tabule, odpočinout a pokochat se je možné na dřevěné lavičce. 

místo:Lužná / okres Vsetín / Zlínský kraj
Kudy tam:Po modré turistické značce cca 2 km od železniční zastávky Lužná u Vsetína. GPS: 49.2315653N, 18.0186611E
Praktické informace:
Vzdálenost1,2
Turistika
Kolo

Ohrožené rostliny:

Ohrožení živočichové: