Medvěd hnědý

Je největší evropská šelma, na většině našeho území byl vyhuben v průběhu 17. a 18. století. Díky návaznosti na Slovensko, kde dosud žijí početné populace všech velkých šelem, se k nám medvědi začali od 70. letech 20. století vracet, a to zejména do Beskyd. Je velmi plachý a člověku se proto vyhýbá už zdaleka, takže jej téměř nespatříme. V zimě dodržuje delší období klidu, během kterého žije ze svých tukových zásob. Do skutečného zimního spánku ale neupadá. Medvěd hnědý je všežravec, ale přes 90% jeho potravy tvoří rostlinná potrava (plody, kořínky, houby, různé rostliny) a zbytek živočišná potrava. Medvědí říje probíhá od května do července, kdy samci podnikají rozsáhlé výpravy a hledají samice. Samice má utajenou (latentní) březost, kdy se zastaví vývoj v časném zárodečném stádiu. Mláďata se pak rodí po 6-8 měsíční březosti během zimního spánku.

 

Medvěd hnědý

Příklad lokality výskytu: