Pětiprstka žežulník

Je vytrvalá, středně vysoká, hlíznatá rostlina s květenstvím složeným z nejčastěji načervenale kvetoucích květů, která se přes dřívější, poměrně hojný výskyt stala rostlinou ohroženou. V ČR se vyskytuje roztroušeně až vzácně od nížin do hor. Roste ve dvou ekologicky odlišných skupinách stanovišť. Prvním typem jsou louky, pastviny, křovinaté stráně či okraje listnatých lesů, především v nížinách a podhůří. Druhým typem jsou vysokostébelné nivy v ledovcových karech. Kvete od května do července. Plodem je tobolka.

 

Pětiprstka žežulník

Příklad lokality výskytu: