Prstnatec májový

je ohrožený druh vstavačovité rostliny, který vznikl pravděpodobně křížením několika druhů prstnatců (Fuchsův, plamatý a pleťový). Zajímavostí je, že se tak stalo na více lokalitách současně. Tato bylina dorůstá do výšky až 60 cm. Jeho stonek tvoří lysá lodyha, na jejímž konci rozkvétají nachové květy. Prstnatec májový kvete v květnu a červnu, a to v nížinách i na horách. Nejčastěji na mokrých až bažinatých loukách, případně slatinách. V ČR je tato rostlina zastoupena hojně.

 

Prstnatec májový

Příklad lokality výskytu: