Štěpán

Přírodní rezervace Štěpán chrání rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky Opavy. Nachází se na okraji Ostravy. Lokalita je obklopená fragmenty lužních lesů, jilmových doubrav a mokřadních olšin. Jedná se o unikátní přírodní místo, kde odborníci zaznamenali na 160 druhů ptáků.

Na zdejší naučné stezce, vybudované v roce 2009 díky ČSOP Onyx a programu NET4GAS Blíž přírodě, je celkem 10 zastavení, z nichž 6 je přímo v přírodní rezervaci Štěpán a další čtyři slouží k navedení do přírodní rezervace. Podrobnější informace o místní fauně a flóře turistům nabízí informační tabule napříč celou rezervací.

O lokalitě Štěpán v časopise Naše příroda

místo:Děhylov, okres Opava, Moravskoslezský kraj
Kudy tam:Cestou od zastávky MHD Martinov po modré turistické značce až k rybníku Štěpán. GPS: N 49°51.38898', E 18°12.00103'
Praktické informace:
Turistika
Kočárek
Vzdálenost3

Ohrožené rostliny:

Ohrožení živočichové: