Bukač velký

je středně velkým druhem brodivého ptáka. Na rozdíl od volavek má zavalitější tělo a nenápadné hnědé zbarvení s tmavším skvrněním a vlnkováním. Zobák a končetiny má zelenožluté. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Bukač velký hnízdí jen ve větších rákosových porostech. Požírá především ryby a obojživelníky, dále také různé bezobratlé živočichy (hlavně hmyz) a malé savce. Občas i plení hnízda jiných druhů ptáků. Po potravě pátrá hlavně za svítání a soumraku v mělké vodě na okraji rákosin. Na území České republiky hnízdí odhadem 30 – 40 párů. Je zvláště chráněný jako kriticky ohrožený druh.

Příklad lokality výskytu: