Pozorovatelna Dolní rybník

Ornitologická pozorovatelna Dolní rybník návštěvníkům umožní více poznat druhy ptáků na Dolním rybníku na severním okraji města Svitavy, zejména vodní a mokřadní druhy, pro které je lokalita jedna z nejvýznamnějších v okolí.

Soustava rybníků Dolní a Horní (v mapě je můžete najít také pod názvem Svitavský a Rosnička) se nachází na severozápadním okraji města Svitavy, v jeho rekreační zóně. Rybníky dnes patří mezi nejvýznamnější přírodní prvky regionu Svitavska s výskytem celé řady zajímavých a vzácných druhů organizmů, vázaných především na vodní a mokřadní prostředí.

Fakt, že na území těchto rybníků a v jejich blízkém okolí byl od roku 1954 registrován výskyt 224 druhů ptáků, přičemž přibližně polovinu tvoří ptáci vodní a mokřadní, byl pro svitavské ochránce přírody jasným impulsem k vybudování ornitologické pozorovatelny. Poloha pozorovatelny byla zvolena tak, aby pohledy návštěvníků směřovaly do míst, kde se ptáci zdržují nejvíce. O zdejším ptactvu se návštěvník více dozví i díky infotabuli umístěné přímo v pozorovatelně.

Hnízdí tu například moták pochop, chřástal vodní, rákosník obecný, cvrčilka slavíková, strnad rákosní nebo moudivláček lužní. V době tahu či při průletu jsou tu pozorovány i velmi vzácné druhy, jako třeba volavka červená, bukač velký, bukáček malý, jeřáb popelavý nebo některé druhy dravců jako je orel mořský, luňák červený nebo orlovec říční. Níže najdete obrázky jen vybraných chráněných druhů.

Pozorovatelnu s informační tabulí a přístupovou lávkou vybudovala v roce 2017 Základní organizace ČSOP Rybák Svitavy v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.

O lokalitě Pozorovatelna Dolní rybník v časopise Naše příroda

 

místo:Svitavy, Pardubický kraj
Kudy tam:Po modré turistické trase (z Nám. Míru ve Svitavách do Semanína-žel. zast.) a stezce „K pramenům Svitavy“. Příchod z hráze Dolního rybníka (u žel. přejezdu) a od jižního parkoviště u hráze Horního rybníka (Rosnička). GPS: 49.7663578N, 16.4569431E
Praktické informace:
Vzdálenost0
Turistika
Kolo
Kočárek
Vozíčkář
Parkoviště
Občerstvení

Ohrožené rostliny:

Suchopýr úzkolistý
Autor: Jan Moravec

Ohrožení živočichové: