Volavka červená

zjevem a v letu je podobná volavce popelavé, je ale znatelně menší, dlouhá 79 cm, její rozpětí je 140 cm. Žije v rozsáhlých porostech rákosu nebo orobince. Hnízdí v malých koloniích, někdy společně s ostatními druhy volavek, kolpíky nebo kvakoši. Je tažným ptákem, který odtahuje v září směrem k jihu a jihozápadu.

Příklad lokality výskytu: