Luňák červený

je středně velký dravec, který se od jiných druhů dravců liší dlouhým, hluboce vykrojeným ocasem. Hnízdí v lesích nedaleko vodních ploch. ŽIví se drobnými savci, ptáky, rybami. Když nastane tuhá a dlouhá zima, spojují se luňáci do skupin čítající maximálně 27 ptáků a hledají potravu společně. Spolu pak i přespávají na jednom nocovišti. V ČR začal původně hnízdit v roce 1976 na jižní Moravě, nyní se rozšířil téměř po celých Čechách i jižní Moravě. Poslední odhad početnosti z let 2001-2003 doložil 70 až 100 párů. Patřil mezi kriticky ohrožené druhy.

Příklad lokality výskytu: