Putování tišickou krajinou

Obnovená stezka provádí návštěvníky po různých koutech břehu řeky Labe, přírodních památek Jiřina a Polabí u Kostelce.

Téměř sedm kilometrů dlouhá stezka byla vybudována základní organizací Českého svazu ochránců přírody Koniklec v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě v roce 2020. Na tvorbě se podíleli také žáci tišické základní školy a dalo by se říci, že jde o stezku věnovanou dětmi dětem.

První naučná stezka zde vznikla roku 2017, kdy žáci tišické základní školy vyrobili u příležitosti oslav Dne Země 12 nevelkých, ručně psaných a kreslených tabulí a umístili je na okruh, procházející krajinou v bezprostředním okolí tišické místní části Kozly. Za tři roky se ale na tabulích podepsal čas a nepřízeň počasí; stávající malé tabule bylo nutno nahradit novými, většími a odolnějšími.

Trasa stezky se dotýká dvou zvláště chráněných území: přírodní památky Jiřina, kde jsou předmětem ochrany zbytky původního lužního lesa, a přírodní památky Polabí u Kostelce se zachovalými pozůstatky slepých ramen Labe. Na osmi stojanech je umístěno třináct desek, které se v maximální míře drží témat, navržených a zpracovaných dětmi před třemi lety; nová podoba pouze upravuje a doplňuje prvotní náplň. K původním dvanácti tabulím přibyla jedna, obohacující stezku o téma vodních ptáků, které je možné zahlédnout na labské hladině.

Na naučné stezce Putování tišickou krajinou je možné se hravou formou seznámit s osudy památných stromů, s pozoruhodnými stavbami v okolí, s meandry a slepými rameny, s místními opeřenými obyvateli, fenoménem lužního lesa či s životem v rybníčku. Na konci stezky je možné vyzkoušet svou paměť pomocí kvízu.

místo:Tišice, okres Mělník, Středočeský kraj
Kudy tam:První i poslední infotabule se nacházejí v Kozlech u kapličky; GPS: 50.2556233N, 14.5597622E
Praktické informace:
Vzdálenost7
Turistika
Kolo
Parkoviště
Kočárek
Hrací prvky

Ohrožené rostliny:

stulík žlutý
stulík žlutý

Ohrožení živočichové: