Orel mořský

Patří k největším žijícím orlům v Evropě a je největší dravec v České republice. Jeho tělo je dlouhé 69–92 cm, samec váží okolo 4 kg, samice 7 kg. Rozpětí jeho křídel dosahuje až 5 m. Samec a samice se navzájem liší pouze velikostí. Potrava orla mořského se skládá výhradně z ryb, ptáků a savců, zcela výjimečně se v ní mohou objevit i jiní živočichové. Hnízdí jednotlivě v jezernatých, rybničnatých a pobřežních oblastech. Dospělí ptáci nemají v přírodě žádného přirozeného predátora, největší hrozbu pro ně tak představuje lidská činnost.

 

Příklad lokality výskytu: