Kozmické ptačí louky

Kozmické ptačí louky jsou územím ucelenějších nivních luk v povodí řeky Opavy, mezi městy Opavou a Ostravou. Hluboko v území byla umístěna sedmimetrová pozorovatelna s přístupovým chodníkem a sedmi informačními tabulemi.

Lokalita umožňuje pozorování ptáků během celého hnízdního období a také v průběhu jarních a podzimních tahů. Mezi ptáky, které zde trpělivý pozorovatel má šanci zahlédnout, jsou chráněné druhy, jako volavka bílá, orel mořský, čáp černý či moudivláček lužní, ale i pestrá paleta běžných druhů ptáků. Na pozorovatelně je umístěno čapí hnízdo. Nejsou to jen ptáci, ale je zde také silná populace vzácné ryby piskoře pruhovaného, modráska bahenního a mnoha dalších druhů obojživelníků a plazů. Informační tabule jsou doplněny o QR kódy, které návštěvníky nasměrují na web s podrobnějšími informacemi. Na lokalitě se pořádají exkurze pro veřejnost.

Také tomuto území se nevyhnuly meliorační úpravy a narovnávání toků včetně zavážení mokřadů a jejich soustavné odvodňování (60. - 80. léta 20. století). Přes všechna tato negativa mělo území stále svou vysokou biologickou hodnotu, ať zoologickou tak botanickou. Stav území se nadále rychle zhoršoval, velká část luk byla přeorána na kukuřičná políčka a další části byly osázeny výsadbami smrků a borovic. To významně zdecimovalo jak rostlinné biotopy, tak mělo negativní vliv na bezobratlé – zejména motýly a bahňáky, kteří jsou velmi citliví na změny tohoto typu.

V letech 2013–2014 se zde uskutečnila obnova tůní a revitalizace mokřadu v rámci programu OPŽP.
V posledních desetiletích je v ochranářských kruzích opakována alfa a omega tradičního hospodaření. Lokalita je tím, že jsou zde posunuty seče a je vyloučeno mulčování, názorným příkladem toho, že i v současné době lze hospodařit tak, aby příroda mohla vzkvétat. Přiblížení a vysvětlení této problematiky je jedním z nosných cílů tohoto projektu.

Nedaleko Ostravy je hned několik "ptačích rájů." Patří mezi ně dále např. Heřmanický rybník nebo rybník Štěpán, kde NET4GAS s Českým svazem ochránců přírody již v minulosti vybudovali naučné stezky.

O lokalitě Kozmické ptačí louky v časopise Naše příroda

 

 

místo:Kozmice, okres Opava, Moravskoslezský kraj
Kudy tam:Od železničního nádraží v Jilešovicích po cyklotrase č. 6128. Od asfaltové silnice Jilešovice/Kozmice cca 0,6 km. GPS: N 49°54.19933', E 18°8.16230'
Praktické informace:
Turistika
Kolo

Ohrožené rostliny:

Ohrožení živočichové: