Volavka bílá

je velký brodivý pták bílé barvy. Dlouhé končetiny jsou tmavě zbarvené a dlouhý zašpičatělý zobák je světle žlutý. Na hřbetě vyrůstají prodloužená pera, která hrají důležitou roli při námluvách. Obývá bažinaté oblasti, velká mělká jezera, rybníky a přirozené toky s hustými porosty rákosu. Živí se převážně rybami, občas obojživelníky, plazi nebo velkým vodním hmyzem.
Volavka bílá

Příklad lokality výskytu: