Krajinou povodní

Naučná stezka Krajinou povodní je situována do nivy Odry na samém jihu CHKO Poodří. Prochází územím zajímavým z hlediska geomorfologického, hydrologického i biologického, o čemž svědčí i fakt, že spadá hned pod 3 - 4 kategorie územní ochrany.

Témata devíti zastavení jsou velmi pestrá, cílem je interpretovat vodní režim a lidské hospodaření v krajině jako dvě základní podmínky udržení druhového bohatství. Na trase dlouhé 4,5 km stezka zábavnou a hravou formou seznamuje návštěvníky s přírodou na území, které až několikrát do roka zcela opanuje vodní živel. Na informačních panelech se návštěvník dozví o historii i současnosti nivní krajiny a její vládkyni - řece Odře, která je známá mimo jiné tím, že chrání Ostravsko před povodněmi. V jednotlivých zastaveních jsou na jednoduchých příbězích a zajímavostech popsány jednotlivé biotopy či chráněné druhy, mnohdy v pozitivním kontextu lidského hospodaření. Zastavení jsou doplněna tematicky zaměřenými hravými prvky.

Naučná stezka Krajinou povodní byla vybudována ZO ČSOP Studénka v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě v roce 2014.

O lokalitě Krajinou povodní v časopise Naše příroda

 

místo:Jeseník nad Odrou / Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Kudy tam:Výlet je možné zahájit na dvou místech - v Jeseníku nad Odrou či Suchdole nad Odrou (železniční zastávka). GPS: N 49°37.26840', E 17°54.76990'
Praktické informace:
Vzdálenost4,5
Turistika
Parkoviště
Občerstvení
Hrací prvky

Ohrožené rostliny:

Ohrožení živočichové:

Rosnička zelená
Autor: Jan Moravec