Vydra říční

Je známá lasicovitá šelma a jediný druh vydry vyskytující se na území České republiky. Její tělo je přizpůsobeno k životu ve vodním prostředí. Má krátkou světle až tmavě hnědou srst s bílou spodinou. Typickým znakem jsou vyvinuté plovací blány mezi prsty. Vydry jsou vázány na vodní biotopy, kde získávají potravu. Vydra říční je samotářským zvířetem, v párech žije pouze krátce v období námluv a páření. Dospělý jedinec váží průměrně 6 - 12 kg a měří i s ocasem 80 - 130 cm. Samice bývá menšího vzrůstu než samec.
Zlatohlávek chlupatý –
Je to poměrně malý brouk se zavalitým tělem. Tento brouk je černě zbarvený s býlími skvrnami na krovkách i spodní straně těla. Je celí pokrytý bílými chloupky, které si postupem času otírá a starší jedinci tím chloupky ztrácí. Dospělý brouk v období aktivity navštěvuje květy rozmanitých druhů rostlin (kopretiny, pcháče apod.) a živí se jejich pylem. Přezimuje ve stadiu dospělců v půdě, kterou opouští asi v druhé polovině dubna.

 

Vydra říční

Příklad lokality výskytu: