Břehule říční

Samice i samec má horní část těla zbarvenou do hněda a spodní část do bíla. Přes prsa má břehule říční typický hnědý pruh. Dříve vytvářela nory na přírodních březích řek. V dnešní době obsadila pískovny, štěrkovny a hliniště, kde si vyhrabává noru dlouhou až 1m. Jedná se o koloniálně hnízdícího ptáka. V jedné kolonii může být i několik stovek hnízd. Zimoviště má v subtropické a tropické Africe. K nám přilétá od poloviny dubna a odlétá během září.

 

Příklad lokality výskytu: