Skokan štíhlý

Široce rozšířený druh hnědě zbarveného skokana s různými odstíny od žlutohnědé po červenohnědou. Na hřbetě se vyskytují často hnědé skvrny. Na hlavě najdeme kresbu ve tvaru obráceného V. Charakteristickým znakem skokana štíhlého je relativně velký bubínek umístěný v blízkosti oka. Má nejdelší končetiny ze všech našich skokanů. Vyhledává sušší, teplejší stanoviště, často dosti vzdálené od vody. Obývá prosvětlené listnaté lesy, křoviny, louky i skalnaté biotopy stepního charakteru. Zimuje nejen v zemních úkrytech, ale i v bahně na dně rozmnožovacích nádrží. Dožívají se až 10 let.
Sokol stěhovavý –
Sokol stěhovavý má černou hlavu a pod okem zřetelný černý vous. Typické pro sokola jsou dlouhé špičaté křídla a krátký ocásek. Jedná se o nejrychlejšího dravce na světě. Je jedním z nejrychlejších tvorů této planety. Díky této rychlosti loví pouze ptáky v letu. Jedná se především o holuby, špačky, kvíčaly. V přírodě hnízdí převážně na skalních stěnách, pokud nemají k dispozici skály, zahnízdí i ve starém hnízdě jiného druhu. Sám hnízdo nestaví, ani neupravuje, na skále mnohdy hnízdí přímo na holém podkladu. Sokol stěhovavý je v ČR velmi vzácný. V dnešní době má využití především na letištích a dá se používat i na ochranu vinic a jiných polních kultur před různým ptactvem.

 

Příklad lokality výskytu: