Poklady Harasova

Pískovcové skály podivuhodných tvarů, nebo údolí říčky Pšovky, protkané mokřady. To je CHKO Kokořínsko. Harasov, vodní nádrž lemovanou skalami, a vesnici Bosyně propojuje naučná stezka. Ta si bere za cíl poodkrýt zdejší tajemství a zaujmout celou rodinu.

Naučná stezka Poklady Harasova je situována do oblasti rozkládající se mezi stejnojmennou osadou a vesnicí Bosyně. Většina trasy vede výběžkem přírodní rezervace Kokořínský důl. Ačkoli jde o méně známou končinu chráněného území, ukrývá v sobě přírodní i kulturní poklady, které inspirovaly autory z Českého svazu ochránců přírody Koniklec k volbě tohoto názvu. Dvě úvodní a čtyři hlavní interaktivní tabule seznámí návštěvníky s přírodními hodnotami, se zdejšími geologickými útvary, s historií i pověstmi spjatými s místním hradem či hradištěm nazývaným Hrádek.

Tabule stezky jsou navrženy tak, aby turisté získávali informace aktivním způsobem – jsou do nich zakomponovány herní a pohyblivé prvky, díky nimž si lidé mohou prověřit stávající znalosti nebo objevovat novinky ze světa přírody a kultury. Snad nejvíce to platí o tabuli, která zprostředkovává návštěvníkům kontakt s přírodou pomocí hmatu. V konstrukci tabule jsou ukryty přírodní materiály, které patřily běžným i vzácným živočichům, vyskytujícím se na zdejším území. Na dalších tabulích je možné získat informace o obojživelnících prostřednictvím minihry, nebo se pomocí pohyblivých prvků dozvědět o fenoménu tzv. inverzní rokle.

Říčka Pšovka sama představuje přírodní perlu celého Kokořínského dolu, a to hlavně díky přítomnosti údolní nivy. V ní se vyskytuje soustava mokřadů a tůní, které jsou domovem ohrožených a vzácných druhů živočichů a rostlin, například raka říčního, čolka horského, leknínu bělostného či všivce bahenního. Okolní lesy a skály zase poskytují útočiště například čápovi černému, sokolu stěhovavému, či vrápenci malému. 

Naučnou stezku Poklady Harasova vybudovala v roce 2017 základní organizace 01/71 ZO ČSOP Koniklec v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.

O lokalitě Poklady Harasova v časopise Naše příroda

místo:Vysoká, okres Mělník, Středočeský kraj
Kudy tam:Začátek naučné stezky najdete na hrázi harasovské nádrže, kudy vede žlutá a červená turistická značka. GPS: 50.4108069N, 14.5685525E
Praktické informace:
Vzdálenost3,5
Turistika
Kolo
Parkoviště
Občerstvení
Hrací prvky

Ohrožené rostliny:

všivec bahenní
všivec bahenní

Ohrožení živočichové: