Rak říční

se vyskytuje po celém území ČR ve stojatých i tekoucích vodách. Je velmi citlivý na kvalitu vody, slouží proto jako indikátor kvality prostředí. Má mohutnější tělo, středně až tmavě hnědé barvy a velká, ze spodní strany červená, až červenooranžová klepeta. Loví různé vodní živočichy, ale žere také mrtvá těla živočichů i rostliny. Raci se rozmnožují na podzim. Dožívají se přibližně 20 let. Významný vliv na součastný stav populace raka říčního má znečištění vod a také račí mor. Rak říční je spolu s naším dalším původním druhem raka, rakem kamenáčem, kriticky ohroženým druhem naší fauny.
Rak říční

Příklad lokality výskytu: