Vachta trojlistá

je vytrvalá rostlina, lidově často označována jako hořký, vodní či bahenní jetel. Od 16. století je využívána při žaludečních potížích a nechutenství. Je vysoká až 30 cm. Listy má masité, trojčetné. Bílý, hustý, třásnatý květ vyrůstá z dlouhého oddenku v květnu až červnu. Vyskytuje se na rašelinných loukách, příkopech, prameništích, okrajích tůněk. Vachta patří v ČR mezi ohrožené rostliny.
Vachta trojlistá

Příklad lokality výskytu: