Boršovské louky

Boršovské louky představují zachovalý biotop aluviálních luk nacházející se vedle řeky Kyjovky u Boršova, části města Kyjova.

Kromě významného biotopu nivních luk, které představují ostrůvek biodiverzity v intenzivně zemědělsky využívané krajině, se na místě Malých a Hrubých luk u řeky Kyjovky nachází také ovocný sad s vysokokmennými jabloněmi a hrušněmi. V blízkém okolí se podobně bohatá louka nedochovala, všechny travní porosty byly rozorány. Místo je tak útočištěm bezobratlých živočichů, obojživelníků i ptáků. Při floristickém průzkumu bylo na území Boršovských luk nalezeno také přes 120 druhů rostlin.

Bylinnou vegetaci pak tvoří ovsíkové louky, které se zachovaly v pravidelně kosených částech. Na loukách nalezneme například pcháč sivý, vikev ptačí či pampelišku podzimní. V posledních letech zde najdeme i druhy, jako je kopretina bílá, kohoutek luční nebo bukvice lékařská. Na lokalitě žije také několik set druhů motýlů, mezi známější můžeme zařadit některé druhy baboček, např. babočka kopřivová či babočka bílé C, která má své jméno napsáno na rubu zadních křídel. Vyskytuje se tu třeba noční motýl drsnokřídlec hrušňový, jehož samečky můžeme pozorovat i mezi padajícími vločkami.

Boršovskými loukami nově prochází naučná stezka, doplněná o tři informační tabule upozorňující na místní přírodní i historické zajímavosti, a také na ptačí obyvatele. U této tabule se nachází velké besídkové krmítko a možnost posezení. Na stezce jsou i další odpočinková stanoviště s lavičkami či stoly, u jedné zastávky najdeme opravený totem.

místo:Boršov, okres Hodonín, Jihomoravský kraj
Kudy tam:Vstup do areálu se nachází na odbočce z ulice Za Humny (49.0294069N, 17.1238253E), území je dostupné také na kole po cyklostezce Kyjov – Bohuslavice – Mouchnice.
Praktické informace:
Vzdálenost0,85
Parkoviště
Kolo
Kočárek
Vozíčkář

Ohrožené rostliny:

Divizna švábovitá
Autor: Jan Moravec
Kosatec žlutý
Autor: Jan Moravec

Ohrožení živočichové:

Rosnička zelená
Autor: Jan Moravec
strakapoud jižní
strakapoud jižní
Ťuhýk obecný
Autor: Martina Kišelová