Skokan zelený

je hybridní forma schopná samostatného rozmnožování, která vznikla křížením skokanů skřehotavých a krátkonohých. Jeho průměrná velikost je okolo 10 cm, samičky mohou měřit až 12 cm. Vyskytuje se ve vodních plochách (rybníky, jezera i pomalu tekoucí řeky). Jsou-li náhle vyplašeni, vystřikují samečkové za sebe vodu obloukem vysokým až 30 cm. Pohlavně dospívají ve třetím roce života, dožívají se kolem 10 let. Skokan zelený je silně ohroženým druhem.
Skokan zelený

Příklad lokality výskytu: