Olešenský potok

Naučná stezka Olešenský potok přibližuje místy až 60 metrů hluboké údolí, které je projevem říčního fenoménu, jeho přírodu a vazby na okolí.

Olešenský potok je drobný pravostranný přítok řeky Berounky v přírodním parku Horní Berounka, nacházející se necelých 30 km severovýchodně od Plzně. Pod vsí Olešná se zařezává do vrstev černých břidlic a vytváří až 60 metrů hluboké zalesněné údolí, obtížně přístupné pro lesní techniku. Díky tomu není les v údolí dlouhodobě hospodářsky využívaný, což se projevuje přítomností mrtvého dřeva. Ležící kmeny, porostlé lišejníky, mechem a houbami, poskytují úkryt živočichům, zásobují půdu živinami, ovlivňují mikroklima a zadržují vodu. Míst s mrtvým dřevem je dnes velmi málo a organizmy na něm žijící jsou ohrožené. Kromě obvyklých druhů živočichů v lokalitě žijí například vzácný mlok skvrnitý, kuňka žlutobřichá, slepýš křehký nebo výr velký.

Naučná stezka Olešenský potok začíná bezprostředně za vesnicí Olešná a sleduje tok potoka až po jeho ústí do řeky Berounky. Na konci u chatové oblasti pod Olešnou je napojena na červeně značenou turistickou trasu mezi Chrástem a Liblínem. Na deseti informačních tabulích se mohou návštěvníci dozvědět zajímavé informace o hospodaření na svažitých polích v kontextu přívalových dešťů, které obec dlouhodobě trápí, o místních dřevinách, mrtvém dřevě a nežádoucímu trnovníku akátu, nebo o geologii a erozním působení potoka či o místní fauně. Cestou lze pozorovat ptactvo, obyvatele patnácti nově vyvěšených budek. Zhruba v polovině cesty natrefí na lavičku a schůdky k vodě, kde se mohou zout, brodit se potokem a vnímat bosýma nohama přirozené dno, vodu s kamínky, nebo pozorovat vodopád.

Odpočinout se dá na začátku a konci trasy v dřevěných altánech se stojany na kola. Pro příznivce geocachingu je na trase připravená zajímavá keška. 

Naučnou stezku Olešenský potok vybudovala v roce 2016 základní organizace Českého svazu ochránců přírody Radnice za podpory programu NET4GAS Blíž přírodě.

místo:část obce Olešná, Němčovice, okres Rokycany, Plzeňský kraj
Kudy tam:Bezprostředně za vesnicí Olešná vychází stezka ze silnice vedoucí k řece Berounce a ústí na červeně značenou turistickou trasu mezi Chrástem a Liblínem u chatové osady pod Olešnou. GPS: N 49°52.660', E 13°32.781'
Praktické informace:
Turistika
Vzdálenost1,5
Parkoviště

Ohrožení živočichové: