Kuňka žlutobřichá

je menší žabka o velikosti asi 5 cm. Svrchu má hnědavou až šedozelenou barvu, ale více než 50 % břicha je výrazně žlutých, s velkými skvrnami. Zajímavostí téhle žáby je srdcovitý tvar zornice oka. Kožní sekret, který vylučuje, může způsobit alergickou reakci. Živí se červy, larvami komárů a jinými drobnými živočichy. Typickým místem výskytu a rozmnožování jsou malé dočasné vodní plochy. V ČR je silně ohroženým druhem.
Kuňka žlutobřichá

Příklad lokality výskytu: