Kabátův kopec

V minulosti zde byla výletní restaurace, později vojenské cvičiště. Nyní krnovský Kabátův kopec patří převážně přírodě. Proto zde vznikla naučná stezka, která je věnována jak přírodě, tak i historii tohoto místa a jeho okolí.

Kabátův kopec, spojující krnovské městské části Chomýž a Ježník, byl původně užíván patrně jen jako pastviny. V 19. století bylo na vrcholku kopce postaveno výletní centrum zdejšího společenského života – hospoda Macnerka. Ta ale v polovině 20. století zanikla. 

Od konce 2. světové války se zde nacházelo vojenské cvičiště, po němž jsou v území stále znatelné zákopy. Vojenská činnost zde udržovala bezlesí pomocí pohybu těžké techniky, vypalování a sešlapu. Několik let po odchodu sovětské armády se o lokalitu začal starat Český svaz ochránců přírody. Od roku 1999 zde probíhá záchrana vzácných teplomilných trávníků. Bezlesí je nutné udržovat pro řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jedná se zejména o plazy, obojživelníky, ptáky a hlavně o 49 druhů denních motýlů. Můžeme zde natrefit například na ohroženého modráska lesního, ohniváčka modrolesklého či na krásného otakárka fenyklového. Na lokalitě roste několik druhů orchidejí zastoupených třeba vstavačem mužským či bradáčkem vejčitým.

Tříkilometrová trasa naučné stezky, kterou v roce 2017 vybudovala základní organizace ČSOP Levrekův ostrov v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, začíná u autobusové zastávky Krnov, Pod Ježníkem. Na lokalitě se nachází devět infopanelů se třemi interaktivními prvky a pět laviček. Návštěvníci budou seznámeni s historií Kabátova kopce, jeho přírodními hodnotami a zajímavostmi, součástí je také vyhlídka na nedalekou hřbitovní kapli Panny Marie v Chomýži.

O lokalitě Kabátův kopec v časopise Naše příroda

místo:Krnov, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj
Kudy tam:Od autobusové zastávky Krnov, Pod Ježníkem okolo rybníků k prvnímu rozcestí. GPS: 50.0986983N, 17.6649661E
Praktické informace:
Vzdálenost3
Turistika
Kolo

Ohrožené rostliny:

bělolist žlutavý
bělolist žlutavý

Ohrožení živočichové:

modrásek lesní
modrásek lesní
ohniváček černočárný
ohniváček černočárný
ohniváček modrolesklý
ohniváček modrolesklý
plšík lískový
plšík lískový
Rosnička zelená
Autor: Jan Moravec