Rosnička zelená

je malá žába, která je svého druhu (zástupce čeledi rosničkovitých) jedinou v Česku. Vyskytuje se ve vlhkém prostředí, kde se živí bezobratlými pulci, ale i hmyzem a pavouky, které nachází v listech stromů. Její tělo dorůstá jen 5 cm a je zbarveno velmi proměnlivě. Její kožní pigmenty reagují na teplotu a vlhkost. Zbarvení se tak mění od světle zelené na tmavě zelenou, nažloutlou, šedou nebo dokonce až na nahnědlou. Rosnička zelená je v ČR silně ohroženým druhem živočicha a je zákonem přísně chráněná.

 

Příklad lokality výskytu: