Raduňský mokřad

Raduňský mokřad se soustavou tůní leží na severním okraji obce Raduň, pár kilometrů jižně od Opavy. Ještě před 15 lety byste ho zde nenašli, nyní se zde nachází útočiště řady obojživelníků a dalších chráněných živočichů.

Na okraji obce Raduň je sice již po staletí soustava rybníků, současné intenzivní rybniční hospodaření však obojživelníkům neposkytuje vhodné podmínky k rozmnožování. Proto místní organizace Českého svazu ochránců přírody Ochránce ve spolupráci se spřízněnou firmou Semix odkoupila v sousedství rybníků 1,3 ha orné půdy, na nichž v roce 2004 vybudovala soustavu různě hlubokých a prostorově různorodých tůní. Při realizaci bylo dbáno na to, aby ornice kontaminovaná předchozí zemědělskou činností byla odstraněna a dno nádrží tvořilo pouze jílovité podloží. Díky tomu zde dnes najdeme bohatou populaci kuňky obecné a čolka velkého, tři druhy skokanů, rosničky a ropuchy.

Jak a proč Raduňský mokřad vznikl a jaké poklady zvířecí říše se tu ukrývají, objasňují informační tabule a další prvky, které byly realizovány Základní organizací Českého svazu ochránců přírody Ochránce za podpory programu NET4GAS Blíž přírodě v roce 2019. Přidány byly i cedulky s QR kódy, které návštěvníky odkazují na webové stránky obsahující informace o hadnících (neboli líhništi), mrtvém dřevě či o broukovišti, které zde bylo také obnoveno.

místo:Raduň, okres Opava, Moravskoslezský kraj
Kudy tam:Z náměstí v Raduni po žluté turistické značce (silnice 464 směr Opava), odkud po 1 km odbočuje doprava cesta přímo k tůním. GPS: 49.8988253N, 17.9348792E
Praktické informace:
Vzdálenost0,7
Turistika
Kolo
Kočárek

Ohrožené rostliny:

Ohrožení živočichové:

Rosnička zelená
Autor: Jan Moravec