Netopýr rezavý

u nás patří mezi běžnější druhy. Tělo má pokryté rezavou srstí. Jeho potravu tvoří hlavně chrostíci, hmyz, motýli a brouci. Na lov se vydává již za soumraku a s oblibou loví nad vodními plochami. Netopýr rezavý má nejpronikavější hlas ze všech našich netopýrů, který je dobře slyšitelný i lidským uchem. Dožívá se až 8 let věku. Tento druh není ohrožený, je však třeba ho chránit.
Netopýr rezavý

Příklad lokality výskytu: