Zásmucká Bažantnice

Naučná stezka Zásmucká Bažantnice seznámí místní i turisty s historií obory Zásmucká Bažantnice, především s chovem trofejních bílých jelenů v minulosti a s prastarým dubem pojmenovaný Leopold. Zároveň představí zvířata i rostliny, které tu zájemci mají šanci pozorovat. Na jaře například orseje, sasanky, dymnivky, křivatce prvosenky. Ze zvířat tu na kůře stromů mohou narazit na páchníka hnědého. V korunách starých dubů zas uvidí netopýry, veverky a řadu doupných ptáků.

Především malí návštěvníci tu budou moci porovnat délku svého skoku se zvířaty v připraveném doskočišti, za pomoci otáčivých cedulek si vyzkouší znalost ptáků, pomocí hlavolamu pochopí potravní řetězec v přírodě a pohrají si s maketou brouka. S rodiči pak mohou nahlédnout do Jeleního tunelu, z bezpečné cesty nad ním se mohou podívat na protékající potok nebo si poblíž odpočinout na zbudovaném posezení.

Na přípravě stezky se v roce 2014 podílela Základní organizace ČSOP Zásmuky, včetně dětí z oddílu Mladých ochránců přírody, za podpory programu NET4GAS Blíž přírodě.

O lokalitě Zásmucká bažantnice v časopise Naše příroda

místo:Zásmuky, okres Kolín, Středočeský kraj
Kudy tam:Bažantnice se nachází na okraji Zásmuk, několik stovek metrů od centra, mezi autobusovou zastávkou Zásmuky, žel.st. a železniční stanicí Zásmuky. GPS: N 49°57.67727', E 15°1.89223'
Praktické informace:
Turistika
Kolo
Parkoviště

Ohrožení živočichové: