Pozorovatelna na Libockých mokřadech

Libocké mokřady v Kynšperku nad Ohří jsou dvě jezírka o celkové rozloze asi třech hektarů, vzniklá propadem poddolovaného území. Dnes poskytují vhodné prostředí pro řadu vodních živočichů a jsou ideálním místem pro hnízdění ptáků.

Proto tu členové Českého svazu ochránců přírody Kynšpersko v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě postavili v roce 2019 ornitologickou pozorovatelnu, ze které je možné dění na lokalitě sledovat. K pozorování je dobré si s sebou vzít dalekohled. K identifikaci jednotlivých druhů a získání dalších informací o lokalitě poslouží infotabule, umístěná přímo v pozorovatelně. Místní ochránci přírody ji využívají také pro pořádání osvětových akcí přírodovědného a environmentálního charakteru.

 

místo:Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, Karlovarský kraj
Kudy tam:Od nádražní budovy v Kynšperku nad Ohří ulicí vedoucí podél trati do Liboce po cca 100 metrech. GPS: 50°7'26.672"N, 12°31'7.372"E
Praktické informace:
Turistika
Kolo

Ohrožení živočichové:

blatnice skvrnitá
blatnice skvrnitá
chřástal kropenatý
chřástal kropenatý
kopřivka obecná
kopřivka obecná
labuť velká
labuť velká
rosnička obecná
rosnička obecná
vážka rumělková
vážka rumělková