Vidžín – Telecí potok

Trasa zážitkové stezky představuje návštěvníkům krajinu Tepelské vrchoviny v okolí Vidžína a Tepelského potoka. Malebný charakter Tepelské vrchoviny utváří zarovnaná parovina s hlubokými údolími přítoků Úterského potoka a dominantami třetihorních neovulkanitů. Mezi takové z nejbližšího okolí patří především Stěnský vrch (762 m n. m.), Špičák (727 m n. m.), Třebouňský vrch (824 m n. m.), Branišovský vrch (813 m n. m.) a Sepuska (719 m n. m.).

V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě obnovila v roce 2012 ČSOP BERKUT pramen Dřevohryzské kyselky, který dříve využívali místní obyvatelé k občerstvení při práci v zemědělství či poutníci na cestách. Pramen byl, stejně jako nedaleká zaniklá vesnice Dřevohryzy, v minulosti zapomenut. Bylo zde vybudováno šest informačních tabulí a značení KČT. Trasa navazuje na další naučné stezky a cyklostezky v okolí.

místo:Vidžín, městská část Úterý, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj
Kudy tam:Z Vidžínu směrem na Teplou. GPS: N 49°58.07425', E 12°58.41822'
Praktické informace:
Turistika
Studánka

Ohrožené rostliny:

Ohrožení živočichové: