Vstavač kukačka

je rostlina, která nepatří do rodu vstavač, ale do rodu Anacamptis (rudohlávek). Rostlina je totiž mnohem více genově příbuzná s rudohlávkem jehlancovitým než s ostatními vstavači. Vstavač kukačka dříve patřila k nejhojnějším českým vstavačům, které v ČR vyrůstaly na loukách a pastvinách, dnes je však už silně ohroženým druhem. Změnou obdělávání pozemků totiž tato 8 až 40 cm vysoká rostlina z mnoha míst vymizela.

 

Vstavač kukačka

Příklad lokality výskytu: