Krutihlav obecný

Je datlovitý pták o něco větší než vrabec. Zbarvením splývá s kůrou stromů. Krutihlav se často pohybuje po obnažené zemi s nízkou vegetací, kde hledá mravence, jejichž larvy i dospělci mohou být někdy výhradním druhem potravy krutihlava. Při vyrušení protáhne celé tělo včetně krku, čepýří peří na hlavě, roztahuje ocas, oči má přimhouřené a velice pomalu otáčí hlavou napřed na jednu a pak na druhou stranu (odtud český název krutihlav). Krutihlav je jediným z našich datlů, který je tažný. Jeho zimovištěm je tropická Afrika severně od rovníku, ojediněle může zimovat již ve Středomoří.

 

Krutihlav obecný

Příklad lokality výskytu: