Bělinské údolí

V Bělinském údolí naleznete širokou paletu přírodních biotopů, od stepních stanovišť přes luční a mokřadní plochy až po lesy.

Zejména luční a stepní stanoviště, v minulosti udržované především pastvou a další činností místních sedláků, však v posledních letech z důvodu upuštění od tradičního hospodaření trpěly zarůstáním náletovými dřevinami. Toto se změnilo roku 2014, kdy se o některé plochy začal starat ČSOP Náměšťské rybníky. 

Se vším tímto, se zajímavými druhy rostlin a živočichů, které tu můžeme potkat, i s řadou dalších zajímavostí nyní seznamuje nově vybudovaná naučná stezka Bělinské údolí. Má celkem tři části – kratší okruh (800 m), střední okruh (1900 m) a stezku směrem do Čikovské doubravy (5 km). Na stezce je rozmístěno celkem 9 informačních panelů, ale také pozorovatelna vodních ptáků, vyhlídkové molo nebo odpočinkové místo s lavičkami.

místo:Čikov, okres Třebíč, Kraj Vysočina
Kudy tam:Úvodní panel se nachází v jižní části obce Čikov u místního fotbalového hřiště (49.2668864N, 16.1398225E).
Praktické informace:
Vzdálenost0,8
Vzdálenost5
Parkoviště
Občerstvení
Kolo
Kočárek

i pro vozíčkáře

Ohrožení živočichové:

hnědásek
hnědásek
Ťuhýk obecný
Autor: Martina Kišelová