Pěnice vlašská

Největší z pěnic vyskytujících se u nás. Svrchu šedá, v křídlech jsou dva bělavé proužky, konce vnějších ocasních per jsou bílé. Hnízdním prostředím pěnice vlašské jsou prosluněné meze a stráně s rozptýleně rostoucími křovinami nebo pásy trnitých keřů v zemědělské krajině. Hnízdo je umístěno na větvích v hustých porostech keřů nebo nízkých stromů (nejčastěji na trnce nebo šípku), obvykle 0,5–2 m nad zemí.

 

Pěnice vlašská

Příklad lokality výskytu: