Lejsek bělokrký

Je malý ptáček, který patří mezi pěvce. Samec má svrchní část těla černou, spodní bílou, bílé pole na křídlech a bílý kostřec. Samice a mladí ptáci jsou zbarveni svrchu šedohnědě. Obývá světlé listnaté lesy, parky a ovocné zahrady. Živí se létajícím hmyzem. Hnízdí v dutinách stromů nebo budkách.

 

Lejsek bělokrký

Příklad lokality výskytu: